Back

Functii de conducere

Director Executiv - Latif Celzin  

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii - Maria Morcoase 

Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu - Elena Ivascu 

Sef Serviciu Monitorizare si Laboratoare - Manuela Roxana Gheorghita