Fişiere
Nume # de Documente # Documente
Comunicare 1 0
DN 71 0 0
Program functionare APM Dâmbovița:

Luni - Joi 8:00 – 16:30;

Vineri 8:00 - 14:00

Program cu publicul Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii. Luni-Joi :9.00-14.00, Vineri-9.00-12.00

Program de audienteCELZIN LATIF, Director Executiv APM Dâmbovita

MARTI: 9:00 - 11:00

Sediu:

-Targoviste, Calea Ialomitei, Nr.1

-Telefon/Fax: 0245 213959/0245 213944 
-http://apmdb.anpm.ro/
office@apmdb.anpm.ro
 
 
 
    ANPM