Back

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice, prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014 - 2020.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate începând cu anul 2015 sunt:

● Măsura 10 “Agro – mediu și climă”

● Măsura 11 “Agricultura ecologică”

● Măsura 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

Zonele eligibile ale măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 acoperă o suprafață semnificativă a zonelor Natura 2000, respectiv zonele aferente măsurii 10 “Agro-mediu și climă” acoperă cca. 80% din zonele Natura 2000, iar zonele aferente măsurii 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” acoperă cca. 70% din zonele Natura 2000.

In contextul definitivarii cadrului legislativ aplicabil masurilor de mediu si clima, precum si in urma lansarii campaniei de depunere a cererile unice de plata pe anul 2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  urmareste o intensificare a actiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terrenuri agricole situate in zonele eligibile pentru masurile de mediu si clima ale PNDR. Astfel, la nivelul institutiilor implicate in elaborarea, implementarea si promovarea masurilor de mediu si clima (MADR prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Agentia de Plati  si Investitie pentru Agricultura) au fost elaborate o serie de documente informative si de ghidare, utile in accesarea si implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor masuri.

VEZI INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole