Prezentare Laborator APM Dambovita

Prezentare Laborator APM Dambovita

 

Laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița funcționează în structura Serviciului Monitorizare și Laboratoare și asigura activitatea de monitorizare a factorilor de mediu din județ, din  punct  de  vedere  al  calității  aerului,  nivelului  de  zgomot,  calității apelor uzate si solurilor contaminate, în limita dotărilor tehnice existente.

 

Principalele atribuții ale laboratorului APM Dambovita:

 1. efectuează prelevări şi încercări în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a precipitaţiilor atmosferice), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite
 2. efectuează  monitorizarea  continua si periodica a  calității aerului precum și monitorizarea periodică a calităţii mediului afectat de gestionarea deşeurilor și a nivelului de zgomot ambiant, sub coordonarea Laboratoarelor Naționale de Referință de specialitate din cadrul ANPM;
 3. operează  si  administrează  stațiile  automate  din  rețeaua  de  monitorizare  a calității aerului la nivel județean, în conformitate cu legislația în vigoare si cu procedurile de operare standard la nivel național;
 4. asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluării calității aerului si transmiterea acestora in Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului;
 5. asigura  calitatea  si  controlul  calității  datelor  obținute  în  procesul  de monitorizare;
 6. asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienți  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta
 7. disponibilizează datele de calitate a mediului obținute in scopul actualizării bazelor  de  date  gestionate de APM Dambovita sau la nivel național;
 8. asigura  calitatea  analizelor  efectuate  prin  implementarea,  acreditarea  si menținerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerințe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonare;

Amplasare / poziționare:

       Sediul permanent: sediul APM Dâmbovița, in Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1

       Locații în afara sediului permanent al Laboratorului APM Dambovita :

 

 1. Stația automata DB-1 de monitorizare a calității aerului amplasata in  municipiul Târgoviște, strada General Ion Emanoil Florescu FN (în incinta fostei Scoli generale nr. 12, lângă Politia mun. Târgoviște).  Coordonatele geografice: E: 25,466485° ;      N: 44,915144 °

Sursa imaginii satelitare: Google Earth

 

 1. Stația automata DB-2 de monitorizare a calității aerului amplasata în Fieni, în parcul central al orașului – Str. Teilor nr. 20. Coordonatele geografice:  E : 25025’18,30” (25,42175); N: 45007’52,98” (45,131383)

Sursa imaginii satelitare: Google Earth

Tipuri de activități derulate:

Prelevări  si  încercări  în  domeniile:

 • calitatea  aerului  (inclusiv a precipitațiilor atmosferice): prin metode manuale de încercare în puncte fixe si mobile si prin metode automate, prin intermediul stațiilor automate DB1 și DB2, componente ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului
 • încercări de calitate a mediului urmare activităților de management al deșeurilor: calitatea apelor uzate, calitatea solurilor afectate de poluare industriala
 • nivel  de  zgomot  ambiant
 • emisii de poluanți în atmosfera de la surse dirijate de emisii industriale

Laboratorul APM Dambovita asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienți  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta, la solicitarea acestora.

 Contact: telefon 0245 213959 / interior 22;  e-mail: laborator@apmdb.anpm.ro