COMUNICAT AMBROZIE 2024

DECLARATIE privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021 - 2025

NOTĂ INFORMARE

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, începand cu data de 03.11.2023, în baza Deciziei Directorului Executiv al APM Dâmbovița, nr. 94/03.11.2023, consilier superior Gastaldo Codruța Afrodita a fost desemnată ca persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor avertizorilor în interes public, referitoare la încălcări ale legii în cadrul APM Dâmbovița.
 2. Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.
 3. Raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii din cadrul APM Dâmbovița.
 4. Raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii în cadrul APM Dâmbovița, realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de Agenția Națională de Integritate.
 5. Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.
 6. Canale interne instituite la nivelul APM Dâmbovița:
  1. Telefonic – la nr.: 0245213959
  2. Prin e-mail, la adresa: avertizor.public@apmdb.anpm.ro
  3. Cutie poștală – dispusă la intrarea în instituție, hol mic, în afara zonei supravegheată video
  4. Prin intermediul serviciilor poștale la adresa — Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, Cod 130142 - În atenția dnei Gastaldo Codruța Afrodita.
  5. Personal, prin prezența la sediul APM Dâmbovița. (cu programare prealabilă efectuata la telefonul sau e-mail mai sus menționate).
 1. Raportarea va cuprinde, cel putin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încalcare a legii în cadrul APM Dâmbovița, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnatura, dupa caz.
 2. Canale externe - Agenția Națională de lntegritate precum și alte entităti publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022).
 3. Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern - Agentia Națională de Integritate - pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

9.1.    Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu;

9.2.     Prin e-mail la adresa: avertizari@integritate.eu;

9.3.   Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectand tastele l (Selectare lb. romana), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversatiile vor fi inregistrate automat;

9.4.    Prin intermediul serviciilor poștale la adresa A.N.I. din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București - România - În atenția Direcției Avertizori în interes public;

9.5.  Personal, prin prezența la sediul A.N.I. (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email: avertizari@.integritate.eu).

10. Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare au fost aduse la cunoștința fiecărui angajat al APM Dâmbovița, prin transmiterea pe e-mail, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, azi 16.01.2024.

 

ANPM - COMUNICAT DE PRESĂ

Autolaboratorul Agenției pentru Protecția Mediului București (ANPM), plecat de urgență din Capitală, către localitatea Crevedia, din județul Dâmbovița monitorizează calitatea aerului în zona stației GPL la care a avut loc în această seară o serie de explozii ale unor cisterne încărcate cu gaz petrolier lichefiat.

Potrivit datelor furnizate de stațiile de monitorizare a calității aerului, din nordul Bucureștiului, concentratiile medii orare la ora 21.00 pentru particule in suspensie prezinta usoare cresteri fata de mediile orei 20.00, de pana in 3 micrograme/m3.

„Specialiștii Agenției Naționale pentru Protecția Mediului analizează în timp real evoluția indicilor din stațiile de monitorizare a calității aerului, iar până în prezent au fost depistate unele creșteri ale concentrațiilor de particule, care nu sunt însă de valori ridicate. Nici ceilalți poluanți nu înregistrează valori alarmante. Situația este dramatică în zonă, având în vedere numărul mare de victime despre care se vorbește și faptul că mii de oameni au fost evacuați din aria de pericol. Cel mai important lucru în acest moment este să nu mai crească numărul victimelor și să nu mai existe risc de explozie. Noi vom monitoriza continuu situația calității aerului și vă vom ține la curent cu orice modificare importantă”, a declarat Președintele ANPM, Laurențiu Alexandru Păștinaru.

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița urmează să verifice dacă activitatea stației era autorizată, având în vedere că existau depozite de combustibil, pentru care ar fi trebuit să existe Autorizație de Mediu.

 

ANPM - COMUNICAT DE PRESĂ

------------------------------------

Raport de monitorizare a calității aerului, cu laboratorul mobil, în Crevedia. Cele mai mari concentrații de PM10, amoniac și hidrogen sulfurat au fost înregistrate la ora 24.00, iar de PM 2,5, la ora 2.00

------------------------------------

Șase ore de monitorizare continuă, la 500 de metri de locul dezastrului, opt poluanți de interes monitorizați și 102 valori de concentrații înregistrate cu autolaboratorul Agenției de Protecția Mediului București, trimis în localitatea Crevedia, din județul Dâmbovița, la solicitarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Acesta este rezumatul în cifre al deplasării de urgență, de noaptea trecută, după prima explozie semnalată în zonă.

„Autolaboratorul a pornit către Dâmbovița în jurul orei 20.30, la cererea de suport tehnic adresată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, APM București, pentru desfășurarea unor măsurători de calitate a aerului în zona producerii evenimentului. Punctul de monitorizare a fost stabilit la aproximativ 500 de metri de incendiu, la distanța minimă de siguranță stabilită de autoritățile responsabile cu gestionarea situației de urgență, în zona locuită, fiind pus în funcțiune imediat, pentru ca echipamentele să intre cât mai rapid în regim normal de funcționare”, a explicat Vicepreședintele ANPM, Adrian Haralambie Bidu.

Cei opt poluanți de interes monitorizați, potrivit Șefului Serviciului Monitorizare și Laboratoare al APM București, Ing. Gabriel CIUIU, au fost particulele în suspensie PM10 și PM 2,5, dioxidul de azot, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon și benzenul, (poluanți pentru care sunt definite după caz- valori limită orare, zilnice sau anuale conform legii104/2011 privind calitatea aerului înconjurător). De asemenea, au fost determinate concentrațiile de amoniac și hidrogen sulfurat (concentrații maxime admisibile stabilite de STAS 12574/87) precum și pentru o serie de compuși organici volatili pentru care nu sunt stabilite în legislație valorile limită.

Conform Raportului de Monitorizare a calității aerului elaborat după încheierea misiunii, monitorizarea a început in jurul orei 22.45, dar primele valori valide au fost obținute la ora 24, după ce echipamentele au intrat în regim normal de funcționare.

Pentru evaluarea calității aerului, datele de monitorizare obținute cu autolaboratorul au fost completate cu datele de monitorizare obținute în cadrul RNMCA, cel mai apropiat punct de monitorizare PM10/ PM 2.5 fiind B30 - Buftea și cea mai apropiată stație de monitorizare apropiată de București (cu mai mulți poluanți monitorizați) fiind B8 - Balotești.

Nu au fost înregistrate concentrații ridicate ale poluanților monitorizați, valorile fiind sub valorile limită sau CMA și într-un interval de valori care se regăsește și la alte stații de monitorizare din cadrul RNMCA, atât la ora măsurătorilor cât și în condiții normale, în afara perioadei de desfășurare a evenimentului.

Datele de monitorizare sunt prezentate în anexă iar concluzia generală este că evenimentul nu a avut un impact semnificativ asupra calității aerului. Pentru poluanții care nu avem definite valori limită orare sau CMA pe 30 de minute, datele sunt prezentate orientativ întrucât evaluarea calității aerului nu se poate face pe perioade mult mai mici decît perioada de referință pentru care au fost definite valorile limită (zi sau an calendaristic). Spre ora 3.30-4.00 dimineața a avut loc o ușoară creștere a concentrațiilor de particule în suspensie și dioxid de azot, foarte probabil datorită stingerii incendiului, moment în care fumul a rămas la nivelul solului și nu s-a dispersat. Concentrațiile celorlalți poluanți monitorizați au păstrat valorile reduse, se mai arată în Raport.

La ora 5.00 toate concentrațiile au revenit în trendul descendent, astfel că s-a decis încheierea acțiunii de monitorizare întrucât concentrațiile au fost reduse și nu se mai vedea nici fum, nici lumină de la un posibil focar.

Nici valorile obținute la stațiile de monitorizare cele mai apropiate (B30 -Buftea, B29 - Otopeni, B8 - Balotești, B26 și B27 - Voluntari) nu au înregistrat fluctuații deosebite ale concentrațiilor care să poată fi atribuite evenimentului, concentrațiile la aceste stații fiind de asemenea mici și sub valorile limită.

Puteți vedea evoluția concentrațiilor poluanților monitorizați pe parcursul celor șase ore, în tabelele următoare, care au fost anexate Raportului de Monitorizare.

 

INFORMARE

https://www.facebook.com/anpm.ro

 

Fosta stație GPL din Crevedia nu mai avea Autorizație de mediu, de aproape 3 ani. Figura în acte cu un rezervor de 5.000 de litri și o pompă

--------------------------------------------------------------------

Fosta stație GPL, care a provocat dezastrul de ieri seara, din județul Dâmbovița, nu ar mai fi trebuit să funcționeze din data de 14.10.2020, după ce titularul a notificat APM Dambovita, prin adresa nr. 13425/14.10.2020, cu privire la încetarea activității în punctul de lucru din com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dambovița.

„Potrivit datelor transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), de către reprezentanții Agenției pentru protecția Mediului Dâmbovița, Autorizatia de mediu pe care a detinut-o S.C. FLAGAS S.R.L. a fost emisă în vederea desfășurării activitatii „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (Statie SKID GPL)” și avea valabilitate în perioada 03.05.2016 - 03.05.2021.

Mai mult decât atât, pe amplasament putea exista, conform autorizației, doar un rezervor de depozitare GPL de 5.000 de litri și o pompă de distribuție GPL, neexistând vreo prevedere privind stocarea de autocisterne pe amplasament”, a declarat Președintele ANPM, Laurențiu Alexandru Păștinaru.

Având în vedere că notificarea pentru încetarea activității a fost înregistrată cu șapte luni înaintea expirării documentului, dată de la care nu a mai fost solicitată nicio viză anuală, Autorizația de mediu pentru acel punct de lucru și-a încetat valabilitatea încă de atunci.

 

 

Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului

 

Anunț important

 

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

Hotărârea de Guvern nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic - DETALII

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Programul de relații cu publicul, la sediul instituției și telefonic, este următorul:

Luni – Joi: 10:00 – 14:00

Vineri: 10:00 – 12:00

Persoanele fizice și juridice care doresc depunerea documentelor, respectiv ridicarea documentelor, o pot face numai în cadrul programului de relații cu publicul prezentat mai sus.

Documentațiile pentru planuri (PUG, PUZ, PUD, amenajamente silvice și pastorale), autorizații de mediu, acorduri de mediu, precum și orice planșe desenate,  se vor depune la sediul instituției EXCLUSIV PE SUPORT DE HARTIE sau prin poștă / curierat la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, jud. Dambovita.

 

Informații achitare tarife:

Plata aferenta tarifelor se poate face prin virament bancar, mandat postal sau la sediul institutiei.

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta/extras de cont/ care fac dovada platii.

Beneficiar: Agenția pentru Protecția Mediului Dambovita

Cont IBAN: RO59TREZ2715032XXX003107 deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște

C.U.I : 4402787

Tarifele sunt reglementate prin ORDIN Nr. 1108/2007 din 5 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA

Adresa: Calea Ialomitei , nr.1, Targoviste, jud. Dambovita

Telefon/Fax: 0245 213959/0245 213944

E-mail: office@apmdb.anpm.ro

Web: http://apmdb.anpm.ro

 

PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUȚIEI:

Luni – joi: 08:00 - 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00

 

PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL:

LUNI – JOI : 10:00 – 14:00

VINERI: 10:00 – 12:00

 

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII

Tel: 0245213959

 

PETIȚII/INFORMAȚII

Tel: 0746248731

Tel: 0245213959

 

DECLARATIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021 - 2025

link util

 

COMUNICAT

 

Având în vedere că, în data de 08.06.2022, a expirat termenul de 90 de zile de la data încetării stării de alertă (08.03.2022), conform art. 4. alin 5 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița reamintește titularilor/deținătorilor de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre reglementările Ordinului 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu:

Art. 5, alin (4)

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

 Precizăm că pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizațiile de mediu și 300 lei pentru autorizațiile integrate de mediu.

Ordin 1150/27.05.2020_viza anuala AM

Procedura din 27 mai 20 aplicare viza

Cerere viza anuala Ord 1151/2020

Declaratie pe proprie raspundere Ord 1150/2020

 

ANUNT DESCHIDERE SESIUNE RAPORTARE STATISTICA DESEURILOR - ANUL 2022

Vă informăm că a fost deschisă sesiunea de raportare a datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor, pentru anul 2022

Ca urmare, vă solicităm ca până la data de 15 martie 2023 să introduceţi datele în aplicaţia [SIM] – Statistica Deşeurilor.

Pentru informaţii suplimentare privind completarea datelor în Chestionare:

la tel. 0245-213959, int 19 sau pe e-mail deseuri@apmdb.anpm.ro  

 

 

 

 

Campania europeană de informare si liber acces la informatii in domeniul protectiei consumatorilor

“InfoCons – protectia consumatorilor”

 

ANUNȚ 

ZIUA MONDIALA A MEDIULUI-5 IUNIE 2022

Ministrul Tánczos Barna a lansat astăzi Campania Națională „Curățăm România!”
Campania se desfășoară în perioada 4 aprilie – 4 mai 2022, sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”.
„Orice loc în care deșeurile sunt abandonate este expresia nepăsării și a rușinii. Astăzi sunt mii de localități în România, în care găsim priveliști sufocate de deșeuri. Campania «Curățăm România!» trebuie, în primul rând, să ne învețe să ne pese și să ne pună pe toți la treabă pentru a da copiilor noștri alte sate, alte comune, alte orașe! Prin această campanie, facem un apel ferm către autoritățile locale pentru că legislația spune foarte clar că salubrizarea orașelor, comunelor, este responsabilitatea lor. De aceea, dincolo de apelul la implicare, punem la dispoziția UAT-urilor și un program de finanțare pentru aceste acțiuni, cu un buget total de 20 de milioane de lei. Dacă nu gestionăm corect deșeurile, nu doar că nu vom schimba fața României pătată de acestea, însă vom pierde și economic. Dincolo de autoritățile locale, instituțiile noastre vor fi și ele implicate, de la RNP – Romsilva pentru păduri mai curate, la ANAR pentru ape asemenea, precum și GNM, care să supravegheze rezultatele”, a subliniat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.
În scopul derulării eficiente a acestei campanii, în funcție de numărul locuitorilor, UAT-urile vor primi sume între 3.000 și 30.000 de lei.
„Prin această campanie, dăm un semnal tuturor că ne pasă de țara noastră și că ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pe de o parte, avem de a face cu indiferența unora, iar pe de altă parte, avem de a face cu reaua intenție a altora, a celor care aruncă deșeurile în modul acesta. Totodată, venim în sprijinul UAT-urilor, astfel încât acestea să-și poată deconta parte din cheltuielile pe care le vor efectua în această perioadă de campanie și mă bucur și salut disponibilitatea și discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, cu cei ai Asociației Orașelor din România”, a declarat Bogdan Balaniscu, secretar de stat în cadrul MMAP.
Campania se derulează cu sprijinul Asociației Comunelor din Romania (ACoR), Asociației Orașelor din România (AOR), Asociației Municipiilor din România (AMR), dar și prin implicarea Companiilor Naționale - CNAIR, CFR și a instituțiilor din subordinea/coordonarea MMAP – AFM, ANAR, RNP-Romsilva, GNM, ANPM, ARBDD.

 

ACTIUNI INTREPRINSE

ACTIUNI DE EVALUARE A EFECTIVELOR SPECIILOR DE ANIMALE STRICT PROTEJATE (URS BRUN, LUP, RAS SI PISICA SALBATICA) IN JUDETUL DAMOVITA, PENTRU ANUL 2022- click aici

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă, Agenția pentru Protecției Mediului Dâmbovița aduce în atenția cetățenilor următoarele informații:

 • Conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.
 • Conform art. 9 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, membrii Comisiei se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei centralizatoare transmise de autorităţile administraţiei publice locale.
 • De asemenea, conform art. 5 și art. 6 din NORMELE METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, ca structură subordonată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună structurile teritoriale din subordine, asigură transmiterea textului paginii speciale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului,  participă la campaniile anuale de informare şi conştientizare, desfășurate la nivel național, cu privire la buruiana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia, neavând competențe în desfășurarea controalelor și/sau în aplicarea măsurilor coercitive.

În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:

 • în fiecare an a participat, la inițiativa Ministerului Mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la desfășurarea campaniilor de informare pentru combaterea plantei invazive Ambrozia.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere numeroasele incendii din ultima perioadă, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, face următoarele precizări privind arderea miriştilor:

           Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului :

 • persoanele fizice şi juridice au obligaţia de  a „nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”; încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie și se sancționează cu amendă;
 • „arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice” constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare  sau cu amendă penală.

 

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa va emite la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar in cazurile care se încadreaza în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor acte:

 

 • notificare către ISU (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile  Ordinului MAI nr. 163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • notificare către Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Dâmboviţa;
 • act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;
 • acceptul primarilor din localitatea/localităţile pe care se află situat terenul.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa nu va da acceptul pentru incendierea

terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale.

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

 

Având în vedere ultimele evoluții privind răspândirea infecției cu COVID-19,  aducem la cunoștința opiniei publice, faptul că activitatea de relații cu publicul, respectiv, depunerea/ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face preponderent prin poșta, e-mail, fax, utilizând  următoarele date de contact:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA                                                                                                              Calea Ialomiței, nr. 1, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, CP: 130142;                                                                                    Tel: 0245213959;                                                                                                                                                                                        Fax: 0245213944;                                                                                                                                                                                            e-mail: office@apmdb.anpm.ro,

sau la ghișeul de la intrarea în instituție, cu respectarea prevederilor alin. (4) și alin. (8) ale art. 12 din H.G. 1130/22.10.2021.

De asemenea, pentru a limita răspândirea virusului SARS – CoV – 2, în conformitate cu legislația în vigoare, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta APM Dâmbovița, pentru următoarele 30 de zile, începând cu 25.10.2021, este permis doar celor care:

 • fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS – CoV – 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • prezintă rezultatul negativ al unui test RT – PCR pentru infecția cu SARS – CoV – 2, nu mai vechi de 72 de ore, ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu SARS – CoV – 2 nu mai vechi de 48 de ore (efectuat în unități autorizate de către Ministerul Sănătății în Rețeaua Națională de Testare SARS – CoV – 2)
 • se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180 – a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS – CoV – 2.
 • Persoanele fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind SARS – CoV – 2 sau documente compatibile cu aceste certificate, trebuie sa prezinte un document, pe suport de hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS – CoV – 2.
 • Prin excepție de la cele de mai sus, este permis accesul avocaților, pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Nu în ultimul rând, același act normativ instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toți cetățenii cu vârsta de peste 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă, cu excepția persoanelor care lucrează singure în birou.

 

 

 

Notă de informare

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, Cod fiscal 4402787, cu sediul social în Târgoviște, strada Calea Ialomiței, nr. 1, cod poștal 130142, județul Dâmbovița, tel./fax:0245213959/ 0245213944, e-mail: office@apmdb.anpm.ro, pagina web: http://apmdb.anpm.ro/, reprezentată prin Laura Gabriela Briceag, Director Executiv, (Operatorul), prelucrează datele dvs. cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (CCTV) amplasate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi control acces.

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, și pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.

Sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcție înregistrarea imaginilor și este echipat cu senzori de mișcare. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație.

Toate camerele sunt funcționale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Nu există interconexiune cu alte sisteme și nu se înregistrează sunetul. 

Durata de stocare a datelor este de aproximativ 7 zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată,  depusă în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, după cum urmează:

a) prin poșta la adresa sediului: Târgoviște, strada Calea Ialomiţei, nr. 1, CP 130142, județul Dâmbovița

b) prin e-mail: office@apmdb.anpm.ro

c) prin fax: +40 245 213944; sau

d) prin depunere personală la sediul agenției

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Operator.

 Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. (imaginii) prin mijloace de supraveghere video (CCTV) realizată de Operator, precum și cu privire la drepturile dvs., sunt prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV), pe care o puteți consulta pe site, la adresa http://apmdb.anpm.ro/ sau la sediul Operatorului.

 Cu considerație,

Director Executiv,

Laura Gabriela Briceag

INFORMATII DESPRE AMBROZIE

EVENIMENT 22 APRILIE 2021

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Astăzi sărbătorim la nivel global Ziua dedicată Planetei Pământ, ca un răspuns unanim la un mediu aflat în criză.
Vă invităm ca în această zi dedicată Mamei - Pământ să ne reamintim mai mult ca niciodată că avem nevoie de o schimbare, spre o economie mai durabilă, care să funcţioneze atât pentru oameni, cât şi pentru planetă.
Fii responsabil și implică-te în acțiuni pentru un mediu curat!
Avem nevoie de un viitor sustenabil pentru noi și generațiile viitoare. Pământul este singura noastră casă!
 

23 IUNIE - ZIUA FUNCTIONARULUI PUBLIC

descarca pliant

 

Lista documentatiilor care vor fi supuse analizei Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) si a Comitetului Special Constituit (CSC) din data de 01.04.2021

DESCARCARE LISTA

 

 

COMUNICAT DE PRESA 12.06.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre publicarea in M.Of. 495 din 11-iun-2020 a  Ordinului nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Conform ordinului mai sus menționat, titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu au obligația de a solicita vizarea anuală a autorizațiilor de mediu/autorizațiilor integrate de mediu.

 

Aici puteți consulta buletinele zilnice informative privind calitatea aerului în județul Dâmbovița

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

ANUNȚURI IMPORTANTE!

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă informăm că, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), sunt deschise următoarele aplicații:

SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2019

SIM SCP (Substanțe Chimice Periculoase) - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2019

SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2018 SIM ULEIURI – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2017

Vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, conform obligațiilor ce vă revin.

 

Conform art. 49, alin. 4 al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin O.U.G. nr. 68/2016, raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor se face până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

Până la apariția actului normativ pentru aprobarea procedurii şi formatului de raportare  a informaţiilor privind gestiunea deșeurilor (menționat la art. II al OUG nr. 68/2016), raportarea în format letric a datelor aferente anului anterior se va realiza utilizând următoarele formulare:

 • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
 • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
 • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
 • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
 • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

Regulamente și orientări tehnice pentru caracterizarea și încadrarea deșeurilor în Lista europeană

Interdependenţa dintre protecţia sănătăţii populaţiei şi protecţia mediului este de mult timp recunoscută, drept pentru care domeniul managementului deşeurilor a apărut ca fiind extrem de necesar pentru asigurarea unui climat de viaţă sănătos.

Deoarece sintagma «managementul deşeurilor» defineşte un ansamblu de activităţi pornind de la identificarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, valorificarea energetică sau materială şi depozitarea sau eliminarea prin alte metode (de ex. incinerarea) a deşeurilor, aspectele vulnerabile din acest domeniu sunt multiple şi complexe.

În ciuda intensificării acţiunilor de conştientizare, oamenii încă nu sunt destul de informaţi despre ce trebuie făcut pentru a reduce impactul pe care îl au deşeurile asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei.

Principalele forme de impact datorate gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale şi industriale sunt:

 • modificări de peisaj şi disconfort vizual;
 • poluarea aerului;
 • poluarea apelor de suprafaţă;
 • poluarea solului şi subsolului urmată de modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compozitei biocenozelor pe terenurile învecinate.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări nu se va putea realiza fără participarea tuturor segmentelor societăţii: autorităţi publice centrale şi locale (mediu, administraţie, sănătate, industrie, finanţe etc.), generatori de deşeuri (persoane fizice şi juridice), asociaţii profesionale şi institute de cercetare şi nu în ultimul rând, societatea civilă (consumatori de bunuri, organizaţii non-guvernamentale).

În conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, obiectivele de gestionare durabilă a deşeurilor urmăresc următoarea ierarhizare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generatoare de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire (reutilizare), reciclare materială şi recuperare energetică;

- eliminarea finală – prin depozitare sau incinerare.

                COMUNICAT DE PRESA

Campania “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” - Mișcare civică pentru mediu și sănătate cu implicare națională pentru combaterea plantei invazive Ambrozia

 

Târgoviște, 18 septembrie 2019

 

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, reprezentată de                   dl. Viorel TOMA – Președinte și de dl. Radu Tiberiu ROCA – Vicepreședinte, a propus ziua de 28 septembrie ac, o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională, când, într-o singură zi, prin efort comun, curățăm țara de AMBROZIE.

 

Acest demers este inițiat ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru de altfel confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă.

 

Campania se va derula la nivel național și are drept scop combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia - Iarba pârloagelor.

                                                             

     COMUNICAT DE PRESA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA informeaza toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre reglementarile Ordinului nr. 324/2019 (publicat la data de: 12 aprilie 2019 in M.Of. 283 din 12-apr-2019) pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, (publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018).

         Conform art. 5.1., pentru autorizațiile de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii vor solicita aplicarea vizei anuale începând cu anul 2020, cu respectarea art. 3, alin. 2.

         Conform art. 5.2., Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

 Art. 3

(2)Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu.

Precizăm că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

INFORMARE_evaluare_CARNIVORE_MARI_2020

 

ZIUA PAMANTULUI 2019

 

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. 

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care il arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 Inclusiv în vocabularul de astăzi avem urmele acestor zeităţi. Cuvintele care se referă la Pământ, în limba română, sunt formate fie de la rădăcina ”Terra”, fie de la ”Tellus” – ”terestru”, respectiv ”teluric”, ar fi două exemple. Pe de altă parte, termenii ştiinţifici precum geografie, geocentric, geotermal folosesc prefixul grecesc geo-, derivat din numele zeiţei Gaia sau Geea.

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019  Denumirea de ”Pământ”, din limba română, este singura care nu provine din vechea mitologie greacă sau romană, spre deosebire de majoritatea corpurilor cereşti cunoscute la acea dată (de exemplu Marte, Venus, Neptun etc.). În română, cuvântul „pământ” provine din latinescul ”pavimentum”, care înseamnă „pământ bătătorit şi nivelat”, „pardoseală cu lespezi sau mozaic”, „pavaj”, „podea”, „drum pietruit”, „loc neted”, „bătătură”.

 

 

MINISTERUL MEDIULUI 

DATE INFORMATIVE DESPRE AMBROZIE

(Ambrosia artemisiifolia) 21.12.2018

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                        19.11.2018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA informeaza toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018.

 

Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, in acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă   nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 

Având în vedere faptul că Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală, toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu trebuie să solicite (viza anuală) la Agenția pentru Protectia Mediului Dâmbovița în fiecare an cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu.

Precizăm că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

ANUNT FOARTE IMPORTANT

07.08.2018

Vă  informăm că în Monitorul Oficial al României Partea I nr.631/19.07.2018 a fost publicată O.U.G. nr.75 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului.

Conform art.1,alin.2 din OUG 75/19.07.2018  ˮ Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală“.

Procedura de aplicare a vizei anuale  se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului , ordin ce se aprobă și publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 75/19.07.2018.

Autoritățile competente pentru protecția mediului modifică valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora din diverse considerente .

 

 

ANUNTURI - CONCURS OCUPARE POST VACANT

REZULTAT FINAL CONCURS 16 - 18 IULIE 2018

ANUNT PROBA INTERVIU - 18 IULIE 2018

REZULTATE PROBA SCRISA - CONSURS 16 IULIE 2018

 

ACTIUNI INTREPRINSE

1 . ACTIUNI DE EVALUARE A EFECTIVELOR SPECIILOR DE ANIMALE STRICT PROTEJATE (URS BRUN, LUP, RAS SI PISICA SALBATICA) IN JUDETUL DAMOVITA, PENTRU ANUL 2018- click aici

2 . ZIUA MONDIALA A MEDIULUI - 5 IUNIE

ANUL ACESTA, AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,  GARDA NATIONALA DE MEDIU - COMISARIATUL JUDETEAN DAMBOVITA SI SCOALA GENERALA I. AL. BRATESCU - VOINESTI AU PARTICIPAT IMPREUNA LA MARSUL "COMBATEM POLUAREA CU PLASTIC" 

 

 

 

 

DESPRE NOI

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa este instituţie cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la nivel judeţean.

Context legal

APM Dâmboviţa s-a reorganizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, precum şi ale altor acte normative aplicabile.

APM Dâmboviţa îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel judeţean.

Misiune

APM Dâmboviţa este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei judeţului un mediu sănătos pentru generaţiile prezente şi viitoare şi să realizeze unele îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

Prin serviciile/compartimentele de specialitate, APM Dâmboviţa asigură la nivel judeţean:

o emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului;

o implementează cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în sectoarele calitatea aerului, gestiunea deşeurilor şi chimicale, conservarea şi protecţia habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, protecţia solului şi subsolului;

o monitorizează calitatea factorilor de mediu;

o asigură accesul publicului interesat la informaţia de mediu disponibilă;

o promovează educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile.

Întreaga activitate desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind protecţia mediului stabilite prin programul actual de guvernare.

Tipuri de documente emise

- Avize de mediu

-Acorduri de mediu

-Autorizații de mediu

-Decizii etapă de încadrare

-Clasări ale notificărilor

-Aprobări de transport deșeuri periculoase

-Aprobări planuri de eliminare PCB

-Autorizații pentru recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea plantelor și/sau animalelor din flora și fauna sălbatică

- Permise pentru împrăștierea nămolului pe suprafețe agricole

-Aviz Natura 2000 sau Declarația autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 

Conducere

Activitatea APM Dâmboviţa este coordonată de catre Maria MORCOASE, Director Executiv